Redakční systém WordPress

WordPress je skvělý redakční systém. Je celosvětově nejrozšířenější, neustále se vyvíjí s novými trendy a je zdarma. Proč tedy za weby na něm vytvořené platíte? Je to asi jako by někdo dal zdarma k dispozici plány a dřevo na stavbu lodí. Je to skvělé, ale je to něco zcela jiného, než loď skutečně postavit.

Úpravy webu

Jako uživatelé redakčního systému máte možnost si na některých místech web sami změnit. Pro začátek doporučujeme podívat se na našeho průvodce wordpressového začátečníka. Některé úpravy webu zvládnete jen se znalostí textového editoru, na něco můžete využít znalosti HTML, ale některé věci můžeme editovat pouze my, protože mohou snadno web nebo některou jeho část rozhodit. Nejste-li si jisti zásahy do webu, raději nás, prosím, kontaktujte.

Nemůžeme ručit za škody, které si úpravami webu nad rámec svých schopností způsobí uživatel sám (zejména změnami nastavení stránek, článků, fotogalerií, menu, widgetů, kontaktních formulářů, instalací pluginů a funkcí, nebo aktualizací redakčního systému). Na případnou nápravu škod tohoto charakteru uplatňujeme náš ceník.

Ručíme za to, že v den spuštění neobsahuje web funkční nebo designové chyby. Redakční systém WordPress se však vyvíjí, stejně jako celý internet. Občas tak, že některé součásti webu za nějaký čas mohou přestat fungovat, nebo se správně zobrazovat. Jakékoliv nedostatky webu, vzniklé po převzetí webu klientem, způsobené vývojem nebo aktualizací redakčního systému WordPress, nejsou předmětem záruky a opravujeme je v hodinových sazbách podle ceníku.

Aktualizace redakčního systému

Z důvodu prevence podobných chyb je vhodné redakční systém WordPress udržovat aktualizovaný. Ke všem webům, které děláme, tedy i k tomu Vašemu, nabízíme zvýhodněný servisní balíček, který najdete v ceníku.

Za služby nad rámec tvorby webu se považují zejména

 • Dodatečné požadavky na úpravy po předání webu klientovi
 • Vytvoření a změny přístupových údajů pro redakční systém, emaily, FTP, databáze a další služby, opakovaná zasílání hesel.
 • Ceny za doménu (domény) a hosting, nejsou-li v kalkulaci výslovně uvedeny
 • Pravidelný update redakčního systému WordPress nebo jeho pluginů
 • Školení používání redakčního systému
 • Instalace redakčního systému na jiný server nebo hosting
 • Opravy chyb a obsahu způsobené obsluhou uživateli
 • Řešení telefonických a emailových dotazů a telefonická podpora

Záruka

Záruka na naše weby trvá 6 měsíců ode dne předání webu klientovi. Záruka může zaniknout i před uplynutím lhůty 6 měsíců, a to ve chvíli, kdy uživatel do webu samostatně instaluje další funkce a pluginy nebo edituje zdrojové kódy šablony, pluginů nebo redakčního systému.

Záruka se nevztahuje na

 • obsah webu (strany, příspěvky, menu, widgety), které jsou ve správě uživatele
 • vady způsobené zobrazením webu službami třetích stran
 • modifikace webu po datu oficiálního spuštění webu (strany, příspěvky, menu, widgety)
 • na vady způsobené kooperací webu s programy třetích stran
 • na verze internetového prohlížeče jiné než aktuální prohlížeče v době tvorby webu
 • na prohlížeče, které nejsou obecně rozšířeny

Kritické závady

Kritické závady jsou závady, znemožňují zásadním způsobem využití webu, např. pokud se web vůbec nenačte, nelze se připojit k databázi nebo serveru, na webu se vypisují kritické chybové hlášky, způsobené chybou v programování webu. Garantovaná reakční doba je 1 pracovní den, resp. 7 pracovních hodin od doručení emailu s popisem závady na e-mail podpora@identa.cz nebo ohlášení na telefonní číslo +420 511 119 545. Pracovní hodiny technické podpory jsou pondělí – pátek 10-17h. Uživatel může být požádán o zaslání emailu s podrobnostmi týkajícími se vzniku nebo projevování se závady.

Ostatní závady

Za ostatní závady jsou považovány všechny závady, které nejsou výslovně uvedeny jako kritické závady. Garantovaná doba započetí odstraňování závady je 5 pracovních dnů od doručení emailu s popisem závady. Řešení závady se urychlí, popíšete-li co nejpodrobněji, za jakých okolností k závadě došlo či jaké kroky obsluhy závadě přecházely.

Optimalizace pro prohlížeče

Web je optimalizován pro běžné verze prohlížečů Internet Explorer, Chrome, Firefox na platformě PC a Safari na platformě MAC aktuální v době předání webu. Vzhledem k povaze softwaru řešeného modulovým způsobem nelze nárokovat W3C validitu HTML výstupu redakčního systému.

Záloha webu

Pokud je Váš web umístěn na na našich serverech, má v ceně hostingu automaticky 14denní zálohu (kompletní kopii webu pro každý ze 14 dní zpětně, ne více). V případě ztráty dat (např. smazání uživatelem omylem při editaci webu), Vám web obnovíme. Obnova webu ze zálohy je účtována podle ceníku. Pokud námi zhotovený web běží na přání klienta jinde než na našem hostingu, je jeho záloha mimo naši působnost i odpovědnost.

Odpovědnost za škodu

Neneseme odpovědnost za škodu ani za nepřímé škody, ať jsou jakékoliv (včetně, nikoli výhradně, následných škod, vedlejších škod, škod v důsledku ušlého zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráty informací o podnikání nebo jakýchkoliv dalších finančních ztrát), i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití webu, a to i v případě, že bychom byli označeni jako možný původce těchto škod a to i v případě, že takovou možnost bylo možné předem předpokládat. Nenese v takovém případě odpovědnost za ušlý zisk ani jinou komerční škodu koncového uživatele.